GPS systém CarReport

Majte svoje vozidlá pod kontrolou

Používateľský zážitok
Používateľské rozhranie CarReportu sme navrhli tak, aby sa jednoducho používal a vy ste sa mohli naplno venovať svojej práci.
Neustále vylepšované funkcie
Neustále pracujeme na vylepšovaní funkcií systému aj na základe Vašich pripomienok a nápadov.
Kompletná správa údajov
V systéme CarReport máte možnosť efektívne spravovať údaje o Vašich vozidlách, vodičoch, firemných strediskách a používateľoch systému.
Moderný a responzívny dizajn
CarReport poskytuje moderný dizajn,
ktorý sa navyše prispôsobí Vašim mobilným zariadeniam.

Čo je dôležité vedieť o novej verzii CarReportu?

Nová verzia webovej stránky CarReport bola počas vývoja dôkladne testovaná a preverovaná. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť prípadné chyby alebo nedostatky. Prosím, informujte nás o nich čo najskôr.

Prihlasovacie okno

Prihlasovacie okno obsahuje odkaz „Zabudli ste heslo?“. Ak použijete tento odkaz, zobrazí sa vám výzva na zadanie vašej mailovej adresy, ktorú si predtým musíte zaregistrovať v profile používateľa. Po odoslaní a overení vašej mailovej adresy vám bude zaslaná správa s odkazom na webovú stránku, kde môžete zadať svoje nové prihlasovacie heslo.

Profil používateľa

Ak ešte nemáte v systéme vyplnený svoj používateľský profil, po prihlásení sa vám zobrazí na hlavnej stránke upozornenie, aby ste si zadali kontaktné údaje. Dôležité je najmä zadanie správnej mailovej adresy, ktorá sa použije v prípade zabudnutia prihlasovacieho hesla v požiadavke na jeho vyresetovanie. V profile si prípadne môžete zmeniť aj vaše aktuálne prihlasovacie heslo za nové.

Používateľské oprávnenia na funkcie systému

Nová verzia webovej stránky využíva prepracovaný princíp používateľských oprávnení na funkcie systému oproti predošlej verzii. Je to najmä z toho dôvodu, že pribudli nové funkcie na správu údajov (napr. zadávanie firemných stredísk, nových používateľov a ich oprávnení, vodičov...) a rozšírená editácia knihy jázd. Oprávnenia na správu údajov majú len správcovia (supervízori) danej spoločnosti.

V prípade, že zistíte nesprávne nastavenie niektorých používateľských oprávnení alebo neoprávnený prístup k niektorým funkciám, kontaktujte, prosím, neodkladne poskytovateľa služby.

Voľba jazykovej mutácie

Na spodku prihlasovacieho okna a po prihlásení na hornej lište si môžete zvoliť jazykovú mutáciu stránky (aktuálne slovenčina a angličtina).

Hlavná stránka

Hlavná stránka (Dashboard) obsahuje okrem upozornení základné štatistické informácie o sledovaných vozidlách, prehľadovú mapku s aktuálnymi polohami a rýchle odkazy na niektoré ďalšie funkcie systému.

Často kladené otázky, rady a návody na používanie

Nájdete v časti nápoveda.

Aké funkcie poskytuje systém CarReport?

 • Prehľad
  • zobrazovanie aktuálnych polôh vozidiel v tabuľkovej textovej forme a na mape
  • poskytovanie rôznych aktuálnych stavových informácií o sledovanom vozidle
  • možnosť automatického obnovovania zobrazených údajov v zvolenom časovom intervale
 • História polôh
  • zobrazenie histórie zaslaných polôh zvoleného vozidla za stanovené časové obdobie
  • graficky zvýraznené polohy začiatkov a konca jázd alebo odpovedí na lokalizáciu vozidla
  • prehľadné znázornenie histórie polôh na mape
 • História správ
  • zobrazenie histórie prijatých textových správ všetkých vozidiel za stanovené časové obdobie
  • možnosť zobrazenia polohy vozidla v čase prijatia správy s odkazom na mapu
 • Lokalizácia
  • zadanie ručnej požiadavky na lokalizovanie vozidla
  • výsledok komunikácie s vozidlom s odkazom na zobrazenie prijatej polohy na mape
 • Geofencing
  • nastavenie, zrušenie alebo overenie geofence zóny
  • možnosť zvolenia kruhovej geofence zóny na mapovom podklade
 • Príkazy vozidlám
  • zaslanie ľubovoľných predefinovaných správ alebo ručne zadaných príkazov do vozidla
 • Jazdy
  • tabuľka jázd zvoleného vozidla za vybraté časové obdobie
  • možné tri typy jázd, graficky odlíšené: neukončená prebiehajúca jazda, ukončené nespracované jazdy a spracované jazdy s kompletnými detailnými informáciami
  • náhľad jazdy s tabuľkou jednotlivých zaznamenaných bodov prejdenej trasy
  • zobrazenie jazdy, dňa alebo celého zvoleného obdobia na mapových podkladoch
  • jednotlivá alebo hromadná editácia jázd, dopĺňanie údajov k jazdám (napr. tankovania PHM)
 • Uzávierka
  • prehľadná tabuľka všetkých mesačných uzávierok zvolených vozidiel za vybraté mesiace
  • zosúladenie elektronickej knihy jázd s tachometrom, prípadne doby práce pracovného stroja s motohodinami
  • možnosť zadania počiatočných a koncových stavov palivovej nádrže
 • Základné reporty
  • vytváranie rôznych tlačových zostáv zvoleného vozidla za vybraté obdobie a export do súborov vo formáte PDF alebo CSV (Excel)
 • Štatistické reporty
  • vytváranie rôznych štatistík zvolenej skupiny vozidiel za vybraté obdobie a export do súborov vo formáte PDF alebo CSV (Excel)
 • Reporty podľa vodičov
  • špeciálne tlačové zostavy pre zvoleného vodiča za vybraté obdobie a export do súborov vo formáte PDF alebo CSV (Excel)

Nasledovné funkcie sú prístupné len pre správcov s oprávneniami supervízora.

 • Používatelia
  • vytváranie a editácia používateľských (prihlasovacích) účtov v rámci spoločnosti zákazníka
 • Používateľské oprávnenia
  • prideľovanie a editácia používateľských oprávnení na vozidlá, firemné strediská a funkcie systému
 • Vozidlá
  • správa databázy motorových vozidiel a ich evidenčných údajov
  • zaraďovanie vozidiel do firemných stredísk, prideľovanie predvolených vodičov
  • zadávanie ekonomicko-účtovných údajov a konfiguračných parametrov pre tvorbu elektronickej knihy jázd
 • Firmy
  • vytváranie a spravovanie firemných stredísk spoločne s kontaktnými údajmi pracovníkov
 • Vodiči
  • správa databázy vodičov služobných motorových vozidiel s kontaktnými údajmi
  • priraďovanie RFID identifikačných čipových kariet alebo DALLAS kľúčov
 • Body záujmu
  • vytváranie a spravovanie databázy používateľských bodov (ručným zadaním súradníc alebo výberom bodu na mape)
 • Zákazky
  • správa databázy zákaziek, ktoré je možné následne v elektronickej knihe jázd priraďovať k jazdám